top of page

A s čím za mnou můžete přijít a co se spolu pokusíme vyřešit?

Nabízené služby

  • Psychologické poradenství

  • Konzultace pro dospělé a dospívající

  • Psychoterapeutická pomoc

  • Krizová intervence

  • Párová a rodinná terapie

Nejčastější témata

  • Problémy ve vztazích

  • Závislosti všeho druhu

  • Náročné životní situace

  • Úzkosti, deprese, stres

  • Výchovné problémy a otázky dospívání

A jiné…žádný problém není malý, podstatné je, že se vám s ním špatně žije…

bottom of page