top of page

Ceník služeb a podmínky

Individuální konzultace

  • Cena: 1 200 Kč

  • Standartní délka: 55 minut

Párová/skupinová konzultace

  • Cena: 1500 Kč

  • Standartní délka: 55 minut

Vzhledem k aktuální situaci nabízím pro klienty, kteří se z osobních či objektivních důvodů nemohou dostavit k osobní konzultaci, možnost poradenství online formou (Skype, WhatsApp, email aj.). 

V případě nadstandardních služeb, např. v případě nutné krizové intervence, mimo pracovní dny, v místě klienta aj. je cena dohadována individuálně.  Vzhledem k momentální situaci nabízím pro klienty, kteří se nemohou dostavit k osobní konzultaci, možnost poradenství formou telefonickou (skype) či mailovou. 

 

Platba za tato telefonická poradenství je prováděna předem (min. 48 hodin) na číslo účtu, které vám pošlu, v zásadě je stejná jako u osobních konzultací. Termín a čas je standardně domlouván předem.

V případě neomluvené konzultace či zrušené později než 24 hodin předem je nutno uhradit částku v plné výši. Tato podmínka platí i pro mne-pokud budu muset konzultaci zrušit, máte u mne další bezplatnou. Vzhledem k aktuální situaci (koronavirus, karanténa aj.) tato povinnost uhrazení neomluvené absence neplatí pro klienty, kteří se neomluví z těchto důvodů. 

 ———————–

Cena supervize je závislá na druhu, rozsahu a příjemci poskytované služby: od 1200,- Kč (např. neziskové organizace) za hodinu.

U skupinové supervize výcvikové je cena dohadována v závislosti na počtu účastníků a počtu hodin.

Cena za přednáškovou a lektorskou činnost je vždy věcí dohody mezi zadavatelem a lektorem.

bottom of page