top of page

O mně

Snažím se přirozeně propojit různé pohledy a metody psychologie a dalších příbuzných oborů a vidět člověka ve všech jeho vrstvách a aspektech.

Kvalifikace:
  • Filozofická fakulta Karlovy univerzity, obor psychologie

  • Rigorózní zkouška FF UK

  • Bálint výcvik ve skupinové psychoterapii (tříletý)

  • Psychoterapeutický výcvik SUR (pětiletý)

  • Výcvik v integrativní supervizi Českého institutu pro supervizi

  • Akreditace Ministerstva zdravotnictví k výkonu adiktologa bez odborného dohledu

  • Řada seminářů, školení a vzdělávacích kurzů

  • Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy – specializační program Léčivé rostliny

Kromě své soukromé praxe pracuji jako odborný garant v organizaci Sananim z.ú., dále jako odborná asistentka na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a spolupracuji s Magistrátem hl.m. Prahy, s FF UK a dalšími institucemi.

 

Působím jako lektor kurzů pro žadatele o náhradní rodinnou péči, také jako supervizor v řadě státních i nestátních organizací v ČR. Jsem (spolu)autorkou mnoha populárních i odborných publikací a materiálů a garantkou řady mezinárodních konferencí.

Jako psycholožka jsem nasbírala zkušenosti ve Výzkumném ústavu psychiatrickém (dnešní Psychiatrické centrum Praha), na protialkoholním oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (tzv. Apolinář) a ve Středisku pro děti z ohrožených rodin, v Poradně pro rodiče, jako vedoucí Denního stacionáře Sananim, v Spolu dětem o.p.s. (dříve OPS při Nadaci T. Maxové) a v řadě dalších zařízení.

Jsem členkou Českého institutu pro supervizi a Českomoravské psychologické společnosti.

97CB6518-3316-463E-8ADA-5ECD7D8ED99F_1_2
bottom of page