top of page

Lektorská a supervizní činnost

Supervize

Supervize je určena všem pomáhajícím profesím, a je to spolupráce supervizora a supervidovaného (případně celého týmu) nad tím, aby klienti/pacienti dostali co nejkvalitnější péči a zároveň, aby se pracovník cítil dobře a nevyčerpal se.

 

Nejde o kontrolu kvalitu práce na pracovišti ani konkrétního člověka, nejde ani o psychoterapii. Jde o podporu profesionálního růstu a zároveň o péči o konkrétní pracovníky a pracoviště. Domnívám se, že supervize nám má přinést lepší pocit a atmosféru, a tak větší chuť do práce.

Po vzájemné dohodě lze supervizi zaměřit na různé oblasti podle potřeb a zakázky zadavatele. Je určena pro pomáhající profese, pro pracovníky zdravotnických, sociálních, školních a výchovných zařízení, management v státním i nestátním sektoru.

Typy Supervize

  • Případová – práce s jednotlivcem nebo skupinou týkající se konkrétního klienta, případu nebo situace.

  • Profesionální rozvoj pracovníků a týmů

  • Rozvoj a podpora týmu

  • Supervize managementu a stylu vedení

  • Supervize tréninková – pro frekventanty výcviku

  • Kazuistické semináře

  • Balintovské semináře

Formy Supervize

  • Individuální

  • Skupinová

  • Týmová

bottom of page